Ubezpieczenia nieruchomości

Dzięki synergii marki POWER INSURANCE i agencji nieruchomości POWER INVEST – ubezpieczenia nieruchomości to nasza specjalność. Dobrze znamy potrzeby i obawy właścicieli domów, mieszkań i działek. Ubezpieczenia nieruchomości, które oferujemy, chronią przed zdarzeniami losowymi, jak np. powodzią, pożarem, przepięciem, eksplozją i stłuczeniem. Można je również rozszerzyć o kradzież, dewastację oraz odpowiedzialność OC.

Ubezpieczenie mieszkań
Ubezpieczenie domów i budynków
Ubezpieczenie budynków w budowie
Ubezpieczenie domków letniskowych
Ubezpieczenie ruchomości domowych
Ubezpieczenie murów i elementów stałych (np. podłogi, okna, kominek, instalacje, terakota)
Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem
Ubezpieczenie od szkód od osób trzecich (OC w życiu prywatnym)