Ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenia, jakie oferujemy, zapewnią kompleksową ochronę całej Twojej firmie. Zapewniamy produkty w postaci ubezpieczeń mienia, OC prowadzonej działalności z odpowiedzialnością za produkt, wykonywane usługi czy szkody powstałe z winy podwykonawców. Organizujemy też kwestie związane z OC pracodawcy, a także ubezpieczenie za szkody powstałe w wyniku wadliwej obsługi urządzeń. Oferujemy również gwarancje ubezpieczeniowe i ubezpieczenia pod kontrakt.

OC prowadzonej działalności
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk lub na wybrane ryzyka
Ubezpieczenie za szkody powstałe w wyniku wadliwej obsługi urządzeń
Ubezpieczenie wyposażenia biur/lokali
OC pracodawcy
Ubezpieczenie pod kontrakt
Ubezpieczenie środków pieniężnych
Gwarancje ubezpieczeniowe