Czym są ubezpieczenia majątkowe i jakie są ich rodzaje?

Według Ustawy o działalności ubezpieczeniowej istnieją dwa rodzaje ubezpieczeń – osobowe oraz majątkowe. Są to podstawowe kategorie, które rozgałęziają się na kolejne, doprecyzowujące obejmowany obszar. W skład ubezpieczeń majątkowych wchodzą ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej. Co dokładnie można zabezpieczyć poprzez tego rodzaju ubezpieczenia?

Ubezpieczenia majątkowe
Ubezpieczenie mienia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Ubezpieczenia na wypadek uszkodzenia mienia, zniszczenia bądź utraty na skutek różnorodnych zdarzeń losowych. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej chronią przede wszystkim w przypadku wyrządzenia komuś szkody: uszkodzenie, zniszczenie, spowodowanie utraty składników majątku, spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała lub rozstroju zdrowia.

Ubezpieczenia:

 • mieszkań,
 • domów,
 • domków letniskowych,
 • domów w budowie,
 • magazynów,
 • hali,
 • budynków i budowli i ich wyposażenia,
 • maszyn,
 • urządzeń,
 • surowców,
 • towarów,
 • wyprodukowanych przedmiotów,
 • upraw,
 • produktów rolnych,
 • ruchomości domowych (wyposażenia znajdującego się w domu, mieszkaniu),
 • dzieł sztuki,
 • środków płatniczych,
 • papierów wartościowych,
 • biżuterii,
 • jachtów,
 • samolotów,
 • statków,
 • łodzi,
 • skuterów,
 • rowerów,
 • zwierząt domowych i hodowlanych.

Ubezpieczenia:

 • rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,
 • ubezpieczenia grup zawodowych (adwokatów, radców prawnych, komorników, notariuszy, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, biur rachunkowych, rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, brokerów i agentów ubezpieczeniowych, rzeczników patentowych, detektywów, organizatorów imprez masowych, organizatorów turystyki i pośredników turystycznych etc.),
 • dobrowolne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym i w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, wykonywaniem określonej profesji, takich jak na przykład:
  • lekarz,
  • weterynarz,
  • nauczyciel,
  • opiekun,
  • pracownik budowlany.

Ochrona majątku jest kwestią, która interesuje większość z nas. Warto podkreślić, że niektóre z powyższych należy obligatoryjnie wykupić. Do obowiązkowych ubezpieczeń majątkowych należy np. ubezpieczenie OC, komunikacyjne, OC rolników czy ubezpieczenie obejmujące budynki gospodarstwa rolnego. W kontekście ubezpieczenia nieruchomości obowiązkowe jest wykupienie polisy w chwili, gdy łączna powierzchnia gospodarstwa przekracza 1 hektar. Pozostałe ubezpieczenia wykupowane są zgodnie z wolą właściciela majątku.